Tarieven en tijden

  • Kennismakingsgesprek kosteloos
  • Consult Coaching Kind en/of Ouder 45 minuten directe begeleiding en 15 minuten indirecte begeleiding: € 75,- *
  • Consult Educatie (werken aan de leerontwikkeling, bijvoorbeeld rekenen, spelling, begrijpend lezen) €12,50 per 15 minuten

De kosten zijn exclusief reiskosten. De reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer uitgerekend aan de hand van ANWB routeplanner.

Praktijk WIJS is geopend op maandag en dinsdag.

Praktijk WIJS is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Per e-mail ben ik alle dagen van de week bereikbaar.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren of verzetten. Anders worden de kosten in rekening gebracht.

*De begeleiding van het kind (directe begeleiding) en de werkzaamheden ten behoeve van deze begeleiding (indirecte begeleiding).