Begeleiding op school via een onderwijsarrangement

 

Vanuit het onderwijsarrangement (toegewezen door het Loket Kind op 1*) bied ik individuele begeleiding aan kinderen met een achterstand op de leerlijn op school en de eventueel bijkomende gevolgen en oorzaken hiervan . De begeleiding vindt op de basisschool zelf plaats. Naast de leerstof heb ik altijd oog voor het zelfvertrouwen én maak ik tijd voor plezier in het leren.

Deze begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking tussen ouders, school & de leerling zelf. Vanuit school zijn hier de Intern Begeleider en leerkracht(en) bij betrokken.

Door mijn ervaring als leerkracht, expertise o.a. vanuit mijn opleiding Remedial Teaching & Gedragsspecialist en aanvullende kwaliteiten vanuit het coachen is mijn hulp een waardevolle toegevoegde factor en wordt deze volledig op maat afgestemd.

Een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk, hier werk ik met:

  • Kinderen & jongeren met een achterstand op het gebied van spelling, rekenen, lezen, begrijpend lezen, etc.
  • Kinderen & jongeren die op een andere wijze leren dan de wijze die in het ‘normale onderwijssysteem’ wordt aangeboden en baat hebben bij een op maat gemaakte aanpak om te leren.
  • Kinderen & jongeren die baat hebben bij pre-teaching (de leerstof alvast een keer aanbieden voordat hij in de les wordt behandeld).
  • ……

Tijdens de begeleiding wordt er altijd een zelfvertrouwen-boost meegegeven, zodat het kind (terecht!) weer gaat geloven in zichzelf en zijn of haar kunnen! 

* Samenwerkingsverband Kind op 1 verzorgt passend onderwijs in het primair onderwijs in de Oosterschelderregio en in Walcheren. De voornaamste taak is o.a. het organiseren van arrangementen (extra ondersteuning) voor leerlingen die dat nodig hebben op de basisscholen in onze regio.

Mijn werkwijze

 

Mijn werkwijze kenmerkt zich naast mijn kennis; ervaring door oprechte interesse,grote betrokkenheid, toewijding, creativiteit en humor.